CENNIK
Zdjęcie legitymacyjne
6 szt.
45,-Zdjęcie dyplomowe
4 szt.
50,-
Zdjęcie legitymacyjne tylko wersja elektroniczna
43,-
Zdjęcie biometryczne 3,5x4,5 cm (dowód, paszport, wiza, prawo jazdy)
6 szt.
45,-
Zdjęcie biometryczne 5x5 cm (wiza USA) i większe
2 szt.
45,-
Zdjęcie biometryczne tylko wersja elektroniczna
43,-
 
 
Do zdjęć papierowych usługa wysłania zdjęcia mailowo    ◊    Zgranie na własny nośnik – bezpłatnie    ◊     Nagranie na płytę CD – 10,00 zł    

Zdjęcie portretowe tylko wersja elektroniczna
43,-

Zdjęcie portretowe   10x15 cm

1 szt.

45,-
+każda kolejna odbitka w tym formacie

  5,-

 Zdjęcie portretowe   13x18/15x20 cm

1 szt.

47,-
+każda kolejna odbitka w tym formacie

  7,-
 
 
     Zdjęcie biznesowe, ujęcie do pasa          -     wersja elektroniczna    -             50,-
   
    Zdjęcie biznesowe, ujęcie 3/4                 -     wersja elektroniczna    -             58,-

 
  
 
 
    Fotografia studyjna 1-2 osoby                 -       format 15x21cm 1 szt.       -     58,-  
                                                  
    Fotografia studyjna, grupa 3-4 osoby        -     format 15x21cm 1 szt.       -     62,-
                                                             
    Fotografia studyjna, grupa 5 i więcej osób     -    format 15x21cm 1 szt.    -    67,-
 
 
 
 
Do zdjęć papierowych usługa wysłania zdjęcia mailowo w cenie    ◊     Powyżej 4 wybranych ujęć nagranie na nośnik CD gratis!                      

     
 
 

    SKANOWANIE I RETUSZ ZDJĘĆ:Skanowanie fotografii do wersji elektronicznej, bez obróbki graficznej

7,-

Skanowanie slajdu   


6,-

Skanowanie oraz retusz fotografii z podstawową obróbką graficzną do pliku       


12,-

Skanowanie oraz retusz fotografii z podstawową obróbką graficzną

10x15 cm

14,-

Skanowanie oraz retusz fotografii z podstawową obróbką graficzną

13x18 cm

16,-

Skanowanie oraz retusz fotografii z podstawową obróbką graficzną

15x20 cm

17,-


Wycena może odbiegać od zamieszczonej w zależności od stopnia zanieczyszczeń i uszkodzeń fotografii.


    ODBITKI NA MIEJSCU


    Format 10x15 oraz 9x13     -     maksymalnie do 10 sztuk -     3,-zł/1szt.
    Format 15x21 oraz 13x18     -     maksymalnie do 5 sztuk -     5,-zł/1szt.
Cennik odbitki/ zdjęcia amatorskie
 

Wywołanie filmu kolorowy                                          14,- 
Wywołanie filmu kolorowy typ 120                              16,-
Wywołanie filmu czarno-biały                                     18,-
Wywołanie filmu czarno-biały typ 120                         20,-
Fotoindeks (bez odbitek)                                            13,-
Skanowanie filmu C-41                                              20,-

 

 
Odbitki cyfrowe oraz C-41:
 
9x13

0,88
10x15

0,98
13x18

2,20
15x21

2,90
18x24

9,-
20x30

12,-
30x40

28,-
30x45

30,-
40x50

55,-
40x60

60,-
50x70

88,-

Odbitki z filmu czarno-białego

9x13/10x15                             1,50
13x18/15x21                           3,-


◊    Przegrywanie kaset VHS na DVD:
1 rozpoczęta godzina:                         35,-
każde kolejne pół godziny:                  10,-◊    skanowanie klisz wielkoobrazkowych
◊    korekcja i retusz własnych zdjęć
◊    fotomontaże